መድሃኒት ረምደስቪር ኣብ ሽወደን ሕጋዊ ክኸውን እዩ

ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት፡ እቲ ንሕማም ኢቦላ ንምፍዋስ ተባሂሉ ዝተዳለወ መድሃኒት ረምደስቪር፡ ብክሮና-ቫይረስ ንዝተለኽፉ ሰባት ንምፍዋስ ንኽወሃብ ብሕጊ ክፍቀድ ምዃኑ፡ በዓል-መዚ ኣፋውስ ሽወደን (Läkemedelsverket) ሓቢሩ። ብቐዳም 2 ግንቦት፡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ ብሃታሃታ ነቲ መድሃኒት ንምፍዋስ ናይቶም ብክሮና-ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ከገልግል ሕጋዊ ከምዝገበረቶ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ዓለም ገሊጸን። ረምደስቪር፡ […]

ሽወደናውያን ተመራመርቲ ክታበት ክሮና-ቫይረስ ኣብ እንስሳታት ይፍትኑ

ኣብቲ ብደረጃ ሽወደን ይኹን ብደረጃ ዓለም ህቡብ ዝኾነ ካሮሊንስካ ኢንስቲትዩት ዝመደበሮም ተመራመርቲ፡ ካብ ክሮና-ቫይረስ ዝከላኸል ክታበት ንምርካብ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪታት ጽቡቕ ይግስግስ ምህላዉ፡ ጋዜጣ ኣፍቶን-ብላደት ሓቢራ። እቶም ተመራመርቲ፡ ድሮ ነቲ ክታበት ኣብ ማንቲለ ከምዝፈተንዎን እተን ማናቲለ ነቲ ቫይረስ ክቃወም ዝኽእል ኣንቲ-ቦዲ ከምዘማዕበላ ውን ተመልኪቶም። ብዜካ`ዚ፡ እቲ ክታበት ኣብተን […]

ብሰዓታት ተቖጺሮም ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ምልባዕ ክሮና-ቫይረስ ቀላሲ ተራ ተጻዊቶም

ኣብ ከተማ ስቶክሆልም፡ ለበዳ ክሮና-ቫይረስ ብብዝሒ ካብ ዝተራእየሉ ቦታታት፡ እቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ማእከላት መእለዪ-ዓበይቲ ምዃኑ፡ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ሽወደን ክጠቕስኦ ዝጸንሓ ጉዳይ`ዩ።  ኣብ ምልባዕ ናይቲ ለበዳ ወሳኒ ተራ ዝተጻወቱ፡ እቶም ቀዋሚ ውዕል ስራሕ ዘይብሎም ብሰዓታት ተቖጺሮም ዝሰርሑ ሰባት ምዃኖም፡ ማሕበር-ሰራሕተኛታት ኮምዩናል ምስ ሬድዮ ኤኮት ኣብ ዝገበሮ […]

ቅድሚ ክታበት ምርካቡ ክሮና-ቫይረስ ብብይነት ክሰዓር`ዩ

ኣንጻር ክሮና-ቫይረስ ዝቐንዐ ክታበት ቅድሚ ምድላዉ፡ ህዝቢ ሽወደን ካብቲ መልከፍቲ ናይቲ ቫይረስ ብይነት ከጥሪ ምዃኑ፡ ተመራማሪ ክታበት ዝኾነ ፕሮፌሰር ማቲ ሴል-ባሪ ምስ SVT ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ሓቢሩ። ንሱ ነዚ ኣመልኪቱ ብዝርዝር ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል፡ እቲ ለበዳ ክቕጽል ይኽእል`ዩ። ይኹን እምበር ድሕሪ ግዜ ግን ኩሉ ሰብ በቲ ቫይረስ […]

ሽወደን ንጉዳይ ዳዊት ኢሳቕ ብዝምልከት ዘርኣየቶ መርገጽ ይንቀፍ

መንግስቲ ሽወደን ንምፍታሕ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ክትክተሎ ዝጸንሐት ‘’ብስቕታ ዝልለ ዲፕሎማሲ’’ እኹል ኣይኮነን ይብሉ፡ ማሕበር ደረስትን ጋዜጠኛታትን ሽወደንን ማሕበር ዶብ-ኣልቦ ሪፖርተራትን። ንሳቶም ኣብታ ኣብ ከተማ ዮተቦሪ ዝመደበራ ጋዜጣ ዮተቦሪ-ፖስተን ኣብ ዘውጽእዎ ጽሑፍ፡ ዳዊት ኢሳቕ ካብ ማሕዩር ንኽልቀቕ ን 20 ዓመታት ዝኸውን ግዜ፡ 10 ናይ ወጻኢ ጉዳያት ምኒስተራት ሽወደን […]

መጠንቀቕታ ካብ ትካል ሜትሮሎጂ ሽወደን (SMHI)

ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተረፈ ደረቕ ሳዕሪ፡ ባርዕ ጫካታትን ምቅጻል ሳዕርን ከኸትል ልዑል ተኽእሎታት ከምዘሎ፡ ሽወደናዊ ትካል ሜትሮሎጅን ሃይድሮሎጅን (SMHI)፡ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መጠንቀቕታ ገሊጹ። እቲ ሳዕሪ ከም ሳዕቤን ህልዊ ኲነታት-ኣየር ቀልጢፉ ይደርቕ ብምህላዉ፡ እዚ ኸኣ ነቲ ሳዕሪ ንባርዕ ዝተቓልዐ ከምዝገብሮ፡ እቲ ትካል የጠንቅቕ። እቲ ንሓደጋ ባርዕ ናይ ሳዕሪ […]

ኮኾብ ስቴፋን ሎፍቬን – ካብ ምጭልምላም ናብ ምዂላዕ

ቁጽሪ ናይቶም ኣብ ልዕሊ ማራሒ መንግስቲ ሽወደን ስቴፋን ሎፍቬን፡ ልዑል እምንቶ ዘለዎም ሰባት ይውስኽ ከምዘሎ፡ ኣብዚ ቐረባ እዋን ዝተኻየደ DN/Ipsos ዝተሰምየ ናይ ርእይቶታት ዳህሳስ የነጽር። ብመሰረት ዝርዝር ናይቲ ዳህሳስ፡ እቲ ንስቴፋን ሎፍቬን ዝተዋህበ መጠን ተኣማንነት ካብቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተዋህቦ 28% ናብ 44%፡ ማለት ብ 16% ከምዝወሰኸ ተሓቢሩ። […]

ዓለማዊ ዉድብ-ጥዕና- ናይ ሽወደን ስትራተጂ ናእዳ ይረክብ

ሽወደን ኣንጻር ለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ሒዛቶ ዘላ ስትራተጂ በቲ ኣብ ዓለማዊ ዉድብ ጥዕና ኣስፈጻሚ ስራሕ ኣብ ክፍሊ ድሕነት ቅልዉላዋት ሚካአል ርያን ናእዳ ከምዝረኸበ ዳገንስንይሀተር ገሊጹ። ንሱ ኣብቲ ብዕለት 200429 ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለጺ ድሕሪ እቲ ለበዳ ከመይ ገርካ ናብ ንቡር ትምለስ ኣብ ዝብል ንሽወደን ከም ኣብነት ጠቂስዋ […]

ብገንዘብ ምምሕዳር ከተማ ናይ ከባቢ 1 ሚልዮን ግላዊ ንብረት ዝዓደገ ግለ-ሰብ ብሕጊ ይዳነ

ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሉልዮ ተቖጺሩ ክሰርሕ ዝጸንሐ ግለ-ሰብ፡ ብገንዘብ ናይቲ ምምሕዳር ከተማ ከባቢ ሓደ ሚልዮን ዝዋግኡ ንዕኡን ንኻልኦት ሰባትን ዝውዕል ንብረት ብምዕዳጉ፡ ይኽሰስ። እቲ ግለ-ሰብ 920 000 ኮሮነር ዝዋግኡ ናውቲ ህንጸት ከምዝዓደገ ይሕበር። እቲ ናይ ቅጥፈት ገበን ካብ ወርሒ ነሓሰ 2017 ክሳብ ግንቦት 2018፡ ኣብ ዝነበረ ግዜ ከምዝተኻየደ […]

ሶልና – ኣብ ሓንቲ መዕቖቢ-ዓበይቲ ዝነበሩ 27 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም

ኣብ ሶልና ዝተሰምየ ኣከባቢ ኣብ ስቶክሆልም፡ ካብቶም ኣብ መዕቆቢ-ዓበይቲ ዝነብሩ ዝነበሩ 96 ኣረጋውያን፡ 27 ካብኣቶም ብቫይረስ ክሮና ተለኺፎም ድሕሪ ምጽናሕ ህይወቶም ከምዝሰኣኑ SVT ሓቢሩ። እቲ ኲነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ኮይኑ ብምርካቡ ከኣ፡ ድሕነት ሰራሕተኛታት ዝከታተል ኣካል ነቲ ጉዳይ ናብ በዓል-መዚ ኲነታት-ስራሕ (Arbetsmiljöverket) ከምዘመልከቶ ይሕበር።  ብመሰረት ናይቲ ክሲ ሰራሕተኛታት ናይቲ […]